AMMATTI­TERAPEUTTI APUNASI

Psykoterapiaa voi antaa vain terveydenhuollon ammattilainen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) myöntää psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden.
Kokeneen terapeutin avulla asiakas voi saada paremman kosketuksen omaan sisäiseen maailmaan, toiveisiin ja tavoitteisiin. Myös päätöksenteko ja elämänhallinta helpottuvat usein keskusteluterapian myötä.

Raija Ruoho on VALVIRA:n hyväksymä psykoterapeutti, ja hänellä on terapeuttina Kela-pätevyys yksilö-, pari- ja perheterapiaan. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin – selvitellään yhdessä arjen ja ihmissuhteiden solmukohdat! Ota yhteyttä!

 • Sosionomi YAMK
 • Master of Health and Social Services Development and Management
 • Perhepsykoterapeutti ET (Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus) 
 • Yksilöpsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus)
 • Paripsykoterapeutti (Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus)
 • Työnohjaaja STOry, 3 v. koulutus (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
 • Opettajakoulutus (Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu)
 • Vuosittaiset täydennyskoulutukset  

 

 • Suomen työnohjaajat ry (STORY):n jäsen
 • Integratiivisen Psykoterapian yhdistys ry:n jäsen
 • Suomen Perheterapiayhdistys ry:n jäsen
 • Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry:n jäsen
 • Turun yrittäjät ry:n jäsen
 • FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n hallituksen varapuheenjohtaja -2018
 • Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n hallituksen jäsen – 2017
 • Valittu Lounais-Suomen alueen mielenterveystyöntekijäksi vuonna 2011
 • Perehtynyt mm. tietoisuustaitoihin, sosiaaliseen konstellaatioon ja kuvallisiin menetelmiin.