TERAPIA VOIMAANNUTTAA, TYÖNOHJAUS ANTAA TUKEA TYÖHYVINVOINTIIN

Univaikeuksia, työuupumusta, ihmissuhdevaikeuksia, masennusta? Terapian avulla pyritään lievittämään yksityishenkilön, pariskunnan tai perheen pahaa oloa ja ahdistusta.
Myös työorganisaatio saattaa voida pahoin. Työnohjauksen ja prosessikonsultaation keinoin pyritään parantamaan työyhteisöjen ilmapiiriä ja hyvinvointia yksilöiden ja ryhmien tukemisen kautta.

PSYKOTERAPIA

Psykoterapian avulla pyritään lievittämään pahaa oloa ja ahdistusta. Psykoterapia poikkeaa tavallisesta keskustelusta siten, että terapiassa pyritään tiettyyn tavoitteeseen. Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet. Koulutetun psykoterapeutin avulla asiakas voi saada paremman kosketuksen omaan sisäiseen maailmaan, toiveisiin ja tavoitteisiin. Myös päätöksenteko ja elämänhallinta helpottuvat usein keskusteluterapian myötä.
Terapiajaksot voivat olla vuosia kestäviä hoitosuhteita tai esimerkiksi tietyn ongelman ympärille keskittyviä lyhytterapiajaksoja. Terapiakustannuksiin on mahdollista saada Kelan tukea. Lue lisää psykoterapiapalveluistamme!

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjaus on oman työn kehittämistä perustuen kokemukselliseen oppimiseen. Se on syvällinen ja elämyksellinen oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa henkilöiden välinen vuorovaikutus korostuu. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Tutustu työnohjauksen palveluihimme!

PROSESSIKONSULTAATIO

Prosessikonsultaation asiakkaana on koko organisaatio. Konsultoinnissa pyritään ohjaamaan asiakasorganisaatiota, tunnistamaan organisaation tila ja kehittämään organisaation oppimista ja taitoa ratkaista ongelmiaan itse.
Tutustu prosessikonsultaatiopalveluihimme!

 

CERAD-SEULONTA

Myös Cerad-seulonta kuuluu osaamiseemme. Muistisairauden hoidossa hyödynnettävä Cerad on yhdeksänosainen tehtäväsarja, joka keskittyy niihin älyllisen toiminnon osa-alueisiin, jotka heikkenevät erityisesti muistisairauden alkuvaiheessa.

KOULUTUSPALVELUT

UnitCase suunnittelee koulutukset ja kurssit mittatilaustyönä kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Lue lisää kursseistamme ja koulutusaiheistamme!