TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oppimisprosessi, jonka perustavoitteena on yksittäisen työntekijän ja koko työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen, oman työn ja työyhteisön kehittäminen sekä ammatillisen kasvun tukeminen.

Työnohjausprosessissa tarkastellaan työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita yhdessä koulutetun työnohjaajan avulla.

TOTEUTUS

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Ohjaus- ja konsultointipalvelut räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti.
Ensimmäisillä kokoontumiskerroilla asetetaan tavoitteet, jotka linjataan ohjattavan perustehtävän ja organisaation tavoitteiden kanssa. Kokoontumisissa ei käsitellä yksityiselämän kokemuksia vaan pysytään työasioissa.

Työnohjaaja pyrkii auttamaan ohjattaviaan onnistumaan, kehittymään ja jaksamaan työssään. Hänen suhteensa ohjattaviin on tasavertainen ja luottamuksellinen. Eettisesti työnohjaaja on vastuussa oman työnsä laadusta sekä ohjattavilleen että heidän organisaatiolleen ja johdolle.

Tutustu myös koko organisaation hyvinvointiin keskittyviin prosessikonsultaation palveluihimme!

Ota yhteyttä – selvitetään työyhteisön ja vuorovaikutuksen solmukohdat yhdessä!

Unitcase toimii myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työnohjauspalveluiden tuottajana.